Home | Research | Education | Publications | Events | Organization | People | News
 
News
  Updated: 25-May-2024

Meike Vernooij awarded Erasmus MC Fellowship

 Fri 23-Sep-2011

On September 23, Meike Vernooij, MD PhD, PI population imaging in the departments of Radiology and Epidemiology, was awarded an Erasmus MC Fellowship. This research fellowship of 400.000 euro enables her to continue her successful research line on the topic of Cerebral Microbleeds. Cerebral microbleeds are a potential marker for brain disease at old age. These microscopically small bleeds can be visualized using magnetic resonance imaging. Microbleeds have been linked to both Alzheimer’s disease and stroke, as their prevalence was found to be high in both patient groups. Yet, cerebral microbleeds also occur very frequently in the general population (over 20% of persons ≥ 60 years). However, the clinical relevance of microbleeds and the prognosis associated with their presence remains unknown, especially in seemingly asymptomatic individuals. Though many presume that microbleeds are clinically silent, several small studies now suggest that their presence may affect neurological functioning, such as cognition. Also, it remains unclear whether use of antithrombotic medication is safe in persons with microbleeds. Furthermore, in what way microbleeds can direct diagnosis or predict individual prognosis is unknown. There is an urgent need for prospective studies investigating the prognosis associated with microbleed presence, both regarding stroke and development of dementia. In this project, Meike Vernooij and coworkers will study the clinical relevance of microbleeds in the general middle aged and elderly population. They will do so by investigating the relation between microbleeds and neurological functioning. Furthermore, it will be studied whether use of antithrombotic drugs increases the risk of development of new microbleeds. Finally, Meike will investigate whether persons with microbleeds are at increased risk of developing dementia or stroke.

Meike Vernooij krijgt Erasmus MC Fellowship

Op 23 september jl. heeft Dr. Meike Vernooij, hoofdonderzoeker beeldvorming in populatiestudies van de afdelingen Radiologie en Epidemiologie, een Erasmus MC Fellowship toegekend gekregen. Dit fellowship, bedoeld voor onderzoek, vertegenwoordigt een bedrag van 400.000 euro. Het stelt Meike in staat om haar succesvolle onderzoekslijn op het gebied van kleine hersenbloedingen voort te zetten. Deze kleine bloedingen in de hersenen, zogenaamde microbloedingen, komen vaak voor bij mensen met een beroerte of dementie, maar ook in ogenschijnlijk gezonde personen. De afgelopen jaren hebben we de aanwezigheid van microbloedingen onderzocht in duizenden deelnemers van middelbare en oudere leeftijd van het Rotterdamse ERGO-onderzoek. Hiervoor gebruikten Dr. Vernooij en collega’s magnetic resonance imaging (MRI), een techniek om met behulp van magneetvelden gedetailleerde foto’s te maken van de hersenen. Zij vonden onder meer dat ruim 1 op de 5 personen ouder dan 60 jaar een of meerdere microbloedingen heeft, wat veel vaker is dan tot nu toe werd gedacht. Daarnaast hebben zij belangrijke aanwijzingen gevonden dat de lokatie van microbloedingen in de hersenen verband houdt met de onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld dat verstijving van bloedvaten door een hoge bloeddruk leidt tot microbloedingen in de diepe hersengebieden. De precieze betekenis van microbloedingen is tot op heden echter niet duidelijk. In dit project zal in ruim vijfduizend personen van middelbare en oudere leeftijd onderzocht worden of de aanwezigheid van microbloedingen gepaard gaat met een verminderde hersenfunctie, zoals problemen met geheugen of de aansturing van beweging. Verder kijken Meike en collega’s of microbloedingen voorspellend zijn voor het optreden van een herseninfarct, hersenbloeding of dementie op latere leeftijd. Tenslotte onderzoeken zij of het gebruik van bloedverdunnende medicijnen de kans op het optreden van nieuwe microbloedingen vergroot. Uiteindelijk hopen zij hiermee beter te begrijpen wat het betekent als iemand microbloedingen heeft. Bijvoorbeeld of er een behandeling nodig is om het ontstaan van hersenziekten op de lange termijn te voorkomen, of dat bepaalde geneesmiddelen juist beter vermeden kunnen worden.


Disclaimer  |  © 2024  |  Mission  |  Privacy  |  E-mail