Home | Research | Education | Publications | Events | Organization | People | News
 
Disclaimer
  Updated: 
Aansprakelijkheid
De afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan afdeling Epidemiologie jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Het feit dat materialen en internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door afdeling Epidemiologie . afdeling Epidemiologie is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.

Disclaimer  |  ©   |  Mission  |  Privacy  |  E-mail