Home | Research | Education | Publications | Events | Organization | People | News
 
News
  Updated: 25-May-2024

Subsidie voor topwetenschappers

 Fri 06-Feb-2015

Twee onderzoekers van het Erasmus MC hebben ieder € 2 miljoen subsidie gekregen van de European Research Council (ERC).

De ERC stimuleert kwalitatief hoogwaardig onderzoek door elk jaar wetenschappers die uitblinken op hun vakgebied een financiële impuls te geven. Ook niet-Europeanen komen voor een grant in aanmerking. Het onderzoek moet wel overwegend in Europa plaatsvinden.

Aansprekend
Kinderarts-epidemioloog prof. Vincent Jaddoe en oogarts-epidemioloog prof. Caroline Klaver zijn de eerste clinici in het Erasmus MC die de prestigieuze Consolidator Grant van de ERC ontvangen.

Embryonaal
Kinderen met een laag geboortegewicht lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 als zij ouder worden. De foetus lijkt kwetsbaar voor ongunstige invloeden tijdens de vroege zwangerschap of zelfs nog voor de conceptie. Vincent Jaddoe zal onderzoeken hoe de gezondheid van moeders voor de zwangerschap de embryonale ontwikkeling en latere gezondheid beïnvloedt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een nieuw groep deelnemers van het Rotterdamse Generation R-onderzoek.

Bijziendheid
Steeds meer mensen worden bijziend. Voor de wereldwijde toename van bijziendheid, ofwel 'myopie', is nog geen verklaring voorhanden. Caroline Klaver bestudeert de genetische factoren die van invloed zijn op bijziendheid. Daarbij onderzoekt zij ook de veranderde levenswijze van de moderne mens, waarin veelvuldig gebruik van digitale schermen gemeengoed is geworden. Haar uiteindelijke doel is om oorzaken voor de aandoening te vinden en nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Links:

 


Disclaimer  |  © 2024  |  Mission  |  Privacy  |  E-mail